Úvodní stránka

Ústav teritoriálních studií se zabývá především problematikou rozvojového světa zejména se zaměřením na regiony Afriky, Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie jak v kontextu regionálního rozvoje, tak i současných mezinárodních vztahů. Mezi každodenní agendu patří výstupy pedagogického i publikačního charakteru. Soupis témat, kterými se jednotliví zaměstnanci Ústavu teritoriálních studií zabývají, je velmi široký - zahrnuje celou škálu dílčích kategorií jako problematika mezinárodního obchodu, bezpečnostních problémů v rozvojovém světě, politických procesů v rozvojových zemích, globalizace a regionalizace, sídelních struktur, mezinárodních vztahů a ekonomické geografie Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ústav teritoriálních studií se podílí na zajištění kurzů v bakalářském i magisterském stupni studia a to jak v české, tak i anglické variantě. Jednotliví členové ústavu aktivně participují v univerzitních projektech Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa (NIKAZAM) a Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (SID). Ústav teritoriálních projektů dále aktivně podává žádosti i v dalších projektových řízeních jako např. Grantové agentury České republiky či Right to Food.

Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

vedoucí ústavu